Prijzen & Regels

Wij werken met een 10 rittenkaart. Waar je, afhankelijk van jouw keus 10 of 20 weken mee kunt doen. Als je een les mist komt hij op de kaart, behalve wanneer het een nationale feestdag betreft of wanneer het in een basisschoolvakanties van regio noord is. Je kunt een gemiste les binnen de lopende 10 of 20 weken van je leskaart inhalen, afhankelijk van welke kaart je hebt. Wij geven bij aankoop van je kaart aan tot wanneer je leskaart ‘houdbaar’ is . Dit hangt dus af van je keus 10 of 20 weken kaart. Sneller vol rijden mag altijd! Nationale vrije dagen zoals Pasen, Pinksteren, Kerst en Oud en Nieuw worden overgeslagen in de telling en alle basisschool vakanties ook. Er is dan wel gewoon les, dus ook ideaal om gemiste lessen in te halen!!Met daarop als uitzondering de laatste drie weken van de zomervakantie want dan hebben we geen lessen maar kampen.

Voorbeeld; Je rijdt op maandag, als je op maandag 2 juni ’14 een 10 weken kaart koopt komt automatisch je les van 9 juni te vervallen want dit is in 2014 2e Pinksterdag, ook de in 2014 basisschoolvakanties van 5 juli t/m 18 augustus tellen niet automatisch door je mag dan wel komen lessen want wij gaan in de vakantie deels gewoon door, maar het hoeft niet. Wel zijn deze lessen handig om als inhaalweken te gebruiken. Zo vallen er dus 7 maandagen uit en heb je dus 17 weken de tijd om je kaart vol te maken. 22 september moet deze kaart in dit geval vol zijn. Als je denkt dat dat niet lukt kun je een 20 weken kaart kopen die is dan houdbaar van 2 juni tot 8 december. En nogmaals als een kaart eerder vol is dan koop je gewoon wat eerder een nieuwe kaart.

10 of 20 wekenkaarten kunnen niet gebruikt worden voor spring of privé lessen. Voor de groepslessen heb je voldoende ervaring nodig de instructie bepaalt wanneer je mee kunt in een groep.
Gezinskorting geldt alleen als er meerdere 10 wekenkaarten per gezin in ons bestand zijn of wanneer iemand twee keer in de week rijdt. Wanneer iemand om medische redenen zijn kaart niet op tijd vol kan maken ontvangen wij hiervoor graag een doktersverklaring.

JEUGD

Introductielessen (instructeur bepaald hoe vaak) half uur               €          13,00

Privéles            manege/eigen paard/pony      half      uur                   €          20,00

Losse   les        manege                       pony/   paard   uur                      €          14,00

10-lessen/weken kaart manege                       pony/paard uur          €         105,00

10-lessenkaart met gezinskorting* pony/paard uur                          €        100,00

10-lessen/weken kaart manege voor 2 kinderen op 1 kaart             €        110,00

20-wekenkaart manege                       pony/   paard   uur                  €       125,00                                           

Losse les eigen            paard   uur                                                            €          11,00

10-lessenkaart eigen   paard   uur                                                         €          95,00

10-lessenkaart met gezinskorting* eigen        paard   uur                €          90,00

 

VOLWASSENEN (vanaf 18 jaar)

Introductieles        (voor onervaren ruiters 1x)     half  uur             €          15,00

Privéles            manege/eigen paard   half     uur                              €          20,00

Losse   les        manege           paard   uur                                            €          16,00

10-lessenkaart manege           paard   uur                                          €         125,00

10-lessenkaart met ngezinskorting*  manege paard uur             €         120,00

20-wekenkaart manege  (10 ritten) pony/paard          uur          €          140,00                                                         

 Losse les eigen paard uur                                                                   €         13,00                                                  

10 lessenkaart  eigen   paard   uur                                                     €         110,00

10-lessenkaart  met gezinskorting*  eigen      paard   uur            €          105,00

Vrij      rijden   eigen   paard/per         persoon            uur             €              5,00

Oefenparcours eigen   paard/per         persoon                              €             7,00

 

** weekkaarten kunnen niet gebruikt worden voor speciale lessen zoals spring en privé lessen

wel voor geplande buitenritten.

*Gezinskorting geldt alleen als er meerdere 10 weken kaarten per adres in ons bestand zijn

of wanneer je 2 keer in de week rijdt

 

vaart zuidzijde 104a 8426AJ Appelscha 0516-433450

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de juistheid van deze prijslijst.