Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Manege Ruitersport Centrum Appelscha.

Het is niet toegestaan om deze website, of een gedeelte daarvan, op te slaan, openbaar te maken, of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Manege Ruitersport Centrum Appelscha. Bij het samenstellen van deze website is de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Echter, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen van welke aard ook. Kennelijke typefouten zijn niet bindend. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Manege Ruitersport Centrum Appelscha behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de eventueel op deze website vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in prijzen worden voorbehouden.

Hoewel Manege Ruitersport Centrum Appelscha alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Manege Ruitersport Centrum Appelscha niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

AANGESLOTEN BIJ:

vhc-logo    knhs_thumb_rigineel      fnrs-logo3

SPONSOREN

SPONSOREN
Prettig Pensioen

FACEBOOK

Manege RCA

Vaart Zuidzijde 104-A
8426 AJ Appelscha
Telefoon: 0516 433450
info@manege-rca.nl
Disclaimer